Katedra fotografie FAMU

Termín přijímacího řízení do bakalářského studia pro rok 2022/2023

Uchazeč se o přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu uchází podáním přihlášky do 30. listopadu 2021. Pro případné dotazy kontaktujte Ľ. Skřivánkovou – tel. +420 234 244 317 nebo e-mail lubica.skrivankova@famu.cz.

PŘIHLÁŠKY ZDE

termín odevzdání domácích a talentových prací je 1. prosince 2021.
Dle návodu ZDE