Katedra fotografie FAMU

Dokumentace klauzurní výstavy

Každý student musí pro zápis do KOSu odevzdat do 31. 1. dokumentaci klauzurní výstavy asistentovi ateliéru v následující podobě:

Složka – jméno studenta, ročník

Ve složce:

1/ Explikace

Minimálně A4 textu – (minimálně 3600 znaků, 600 slov)
– Zdůvodnění volby tématu
– Inspirační zdroje
– Zdůvodnění volby média
– Popis vývoje projektu
– Rešerše – zařazení do kontextu současného umění
– Reflexe výsledku

2/ Popiska

Popisky uvádějte v sipmle textu bez boldů, italiky, podtržítek a jiných ozdob, verzálky jen tam, kde mají být – věnujte pozornost překladu titulu obzvláště pokud se jedná o slovní hříčky, pokud název je pouze v angličtině, uvádějte pouze angličtinu.

Potom uvádějte v tomto pořadí
– Jméno autora
– Název – česky/anglicky
– Rok vzniku

Technika
Technika znamená v jakém materiálu je předvedena finální podoba – v žádném případě např. čím jste to fotili
Např. Černobílá fotografie, tisk, sítotisk atp. Popř. Kombinovaná technika – fotografie a kresba
Zde se také uvádí adjustace – např. Rámováno, forex, kappa atp.

Rozměr takto:
První je vždy výška s měrnou jednotkou, druhá šířka s měrnou jednotkou
Např. 20 cm x 30 cm

Pokud se jedná o objekt 3. rozměr je hloubka např. 60 cm x 40 cm x 30 cm

Pokud se jedná o soubor stejných fotografií – uvádí se počet a každý
Např. 8 ks, 20 cm x 30 cm každý
8 pieces, 20 cm x 30 cm each

Pokud se jedná o soubor nestejných velikostí uvádí se počet a různé velikosti od nejmenší do největší
Např. 8 ks, různé rozměry od 10 cm x 15 cm do 40 cm x 50 cm
8 pieces, different sizes, from… to.

Takže finální popisek vypadá např.

Jan Novák, Ve sněhu / In the Snow, 2015,
kombinovaná technika, černobílá fotografie, malba akryl, rámováno, serie 8 kusů, 50 cm x 60 cm každý
combine technique, black and white photography, acryl painting, framed, serie of 8 pieces, 50 cm x 60 cm each

3 / Fotodokumentace

Fotografie celé instalace – podle potřeby max 5
Fotografie detailů či jednotlivých fotek – dle potřeby maximálně 10
(V případě videa – několik jednotlivých framů – maximálně 10)

Každá fotografie musí být popsaná – jméno autora, název
velikost 20×30 cm při 300dpi (max 2 MB), formát JPEG