Katedra fotografie FAMU

Seznam a popis domácích prací pro posouzení v 1. kole přijímacího řízení do bakalářského studia KF FAMU

Upozornění:

Všechny domácí práce musí být označeny vygenerovaným kódem k přihlášce, v žádné předkládané části nemůže být uvedeno jméno uchazeče.

Hodnocení komise je anonymní, při uvedení jména uchazeče v jakékoli části, je komise oprávněna tohoto uchazeče z přijímacího řízení vyloučit.


Popis jednotlivých částí doručených dle závazných aktuálních termínů jako součást přihlášky k přijímacímu řízení:

A – fotografický soubor 1

Posluchač předkládá soubor maximálně 20 fotografií, z nichž každá má maximální rozměr 50 cm x 60 cm.

Fotografie musí být předloženy ve fyzické (buď vytištěné podobě či nazvětšované podobě). Každá fotografie je na zadní straně označená písmenem A, číselným kódem, popřípadě pořadím a názvem. V případě, že se jedná o instalaci v prostoru, může uchazeč přiložit plánek rozmístění v prostoru. Pokud uchazeč považuje za důležité, může připojit krátkou anotaci v rozsahu 5 vět.

B – fotografický soubor 2

Zadání je totožné s A – fotografický soubor 1. Předložené fotografie nesmí být totožné s fotografiemi předkládanými v součásti A – fotografický soubor 1.
Podmínky pro prezentaci jsou totožné s fotografickým souborem 1, jsou označeny písmenem B – atd. viz A – fotografický soubor 1.

V obou součástech (A a B) komise hodnotí celistvost a celkové uspořádání souborů, uchazečovo zaměření, kvalitu fotografií, kvalitu provedení a celkový smysl práce.

C – volná práce s technickým obrazem

V této části má posluchač možnost představit svoji rozšířenou tvorbu v práci s fotografíí a technickým obrazem.

Doporučená média:
Fotokniha – maketa – důraz na práci s vlastní fotografií v souladu s grafickým uspořádáním a použitím písma
Video – maximálně do délky 5 minut
Dokumentace další vizuální tvorby – instalace, malba, práce s objektem atd. v reprezentativním rozsahu (minimálně 6 fotografií nebo 3 minuty videa).

Při použití videa přikládejte CD, DVD nebo flashdisky s označenou složkou vaším číselným kódem ve fomátu MP4 – h.264, max 1920×1080, max 20Mbps.

Komise posuzuje zaměření uchazeče vzhledem k zaměření školy, kvalitu jednotlivých médií a rozsah uchazečovy tvorby.

D – technická fotografie zátiší

Uchazeč předkládá 1 technickou fotografii zátiší, pokud možno, i vlastnoručně nazvětšovanou ve formátu 30 cm x 24 cm.