Katedra fotografie FAMU

Průběh 1. kola příjmacího řízení

Způsob odevzdání prací:

Domácí a talentové práce uchazeč nejpozději do 1. prosince 2021 buď: a) osobně podá na Podatelně Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, nebo b) pošle doporučeně poštou na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU Katedra fotografie Malostranské náměstí 12, 118 00, Praha 1 (pro termín podání je rozhodující poštovní razítko do 1. prosince) Předložené talentové práce se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Písemné práce zůstávají uloženy na jednotlivých katedrách. Uchazeč si domácí a talentové práce uchazeč může vyzvednout osobně na katedře nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Je nutné dodržet anonymitu prvního kola přijímacího řízení, žádná ze součástí nesmí obsahovat jméno uchazeče. Zvláště dbejte tohoto upozornění u součásti C (např. u fotoknihy, zde je nutné jméno přelepit)

postup:

Práce se odevzdávají ve čtyřech zvláštních obálkách označených: – Číselným kódem vygenerované elektronické přihlášky. – Příslušným písmenem A, B, C nebo D, označujícím předmětnou součást požadovaných domácích prací. – podrobné informace ohledně přijímacích prací k nalezení ZDE Příklad: Vygenerovaný kód je např.: 18393, v tom případě budou obálky a fotografie označeny takto: Obálka č. 1: 18393 A (fotografický soubor 1) Obálka č. 2: 18393 B (fotografický soubor 2) Obálka č. 3: 18393 C (volná práce) Obálka č. 4: 18393 D (technická fotografie zátiší) Obálka č. 5: 18393 – kontakt Uchazeč uvede číselný kód, jméno příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní kontakt. Tato obálka bude otevřena po ukončení prvního kola. Všechny fotografie v obálce musí být rovněž bezpodmínečně označeny stejným kódem jako obálka. Všechny součásti, kromě případu videa v součásti C, které může být dodáno ve formátu MP4 na, musí být všechny práce předány ve fyzické (vytištěné) podobě.

způsob hodnocení:

Komise, složená z minimálně pěti pedagogů katedry, hodnotí koncepční záměr předkládaných věcí, adekvátnost zvolených prostředků, inovativní přístup v oblasti fotografie a nových médií, talentové a technické předpoklady uchazeče ke studiu fotografie.

termín konání:

První kolo se koná každý rok zpravidla 1. nebo 2. lednový týden bez účasti uchazečů. Na základě součtu výsledků hodnocení jednotlivých členů komise jsou stanoveni uchazeči, kteří postupují do druhého kola. O výsledku budou uchazeči informováni e-mailem a doporučeným dopisem. Posluchači postupující do druhého kola přijímacího řízení zároveň obdrží pokyny k průběhu druhého kola přijímacího řízení.