Katedra fotografie FAMU

Veronika Daňhelová

Mg.A Veronika Daňhelová

asistentka v ateliéru dokumentární fotografie
vdanhelova@gmail.com

Ve své tvorbě primárně pracuje s klasickou fotografickou technikou a principy s ní spojenými. Zkoumá kritéria jednoduchosti a omezené narativnosti obrazu – věrného otisku. Zaměřuje svou pozornost na obraz jako symbol nebo volně překračuje předem stanovená omezení významového nebo technického charakteru.

Veronika Daňhelová vystudovala fotografii u Prof. Pavla Baňky na UJEP v Ústí nad Labem. Tamtéž studovala obor kurátorská studia. Absolvovala stáže na University of Derby, UK a Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem. Dlouhodobě spolupracuje s platformou Fotograf 07, která zaštiťuje Fotograf Galley, Fotograf Festival a Časopis Fotograf.