Katedra fotografie FAMU

Václav Janoščík

Mgr. Václav Janoščík PhD.

Vzdělání
2010 – 2014 PhD., doktorský program Kurátorství a teorie intermedií a designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (obhájena dizertační práce Obrat k subjektu, problém umění mezi modernismem a poststrukturalismem)
2004 – 2012 Mgr., magisterský program Právo a právní věda, Právnická Fakulta UK
2004 – 2010 Mgr., magisterský dvouoborový program Filosofie – Historické vědy, Filosofická Fakulta UK

Zaměstnání
2016-dodnes Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, odborný asistent Katedry fotografie
2011 – dodnes Vysoká škola uměleckoprůmyslová, externí pedagog
2015 – dodnes Akademie výtvarných umění, odborný asistent Katedry teorie a dějin umění
2013 – dodnes Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, externí pedagog Katedra informačních studií, Ústav českých dějin, tutor na Ústavu filosofie a religionistiky
2014 – 2016 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, externí pedagog
2016 – 2017 Vedoucí pedagog ateliéru zahraničních student VŠUP
2014 – 2015 Univerzita Jana Ámose Komenského, externí pedagog
2014 – 2015 Newton College,externí pedagog

Studijní pobyty
2011 Akademie výtvarných umění, Reykjavík, Island (1 měsíc)
2009 George Washington University, Washington DC, USA (1 semestr)
2008 Central European University, Budapešť, Maďarsko (1 semestr)

Publikace
Monografie
Obrat k subjektu, problém umění mezi modernou a poststrukturalismem. Karolinum (publikace v plánu na rok 2017).

Kolektivní monografie
Janoščík, V., Breitling, D., Bohal, V. (eds.): Reinventing Horizons, Display, 2016.
Janoščík, V., Brabec, J., Horský, J. (eds.): Z přirozené potřeby kritického ducha, Sborník k nedožitým 80. Zdeňka Vašíčka, FHS CUNI, 2016.
Janoščík, V. (ed) Objekt, Kvalitář, 2015.
Buddeus, H., Dufková M., Janoščík, V., Lomová, J. (eds.): Ad Akta II. KDUE/VŠUP 2008/2011, VŠUP 2013.
Buddeus, H., Dufková M., Janoščík, V., Lomová, J. (eds.): Ad Akta I., Dějiny umění v rozšířeném poli, VŠUP 2012.

Kapitoly v kolektivních monografiích
Postdetective Realism, in: Bohal, V., Breitling, D. (eds.) Allegoritms 2017.
Úvod, in: Janoščík, V. (ed) Objekt, Kvalitář, 2015.
Vašíčkova metafilosofie: od problému jazyka k subjektu, in: Janoščík, V., Brabec, J., Horský, J. (eds.), Z přirozené potřeby kritického ducha, Sborník k nedožitým 80. Zdeňka Vašíčka. Faculty of Humanities CUNI, 2016.
Kdo je Dr. Kukuck? Alter ega, já a člověk v myšlení Zdeňka Vašíčka, in: Janoščík, V., Brabec, J., Horský, J. (eds.), Z přirozené potřeby kritického ducha, Sborník k nedožitým 80. Zdeňka Vašíčka. Faculty of Humanities CUNI, 2016.
Subjektivita a objektivita v historii, in: Historie, teorie, kritika, Fakulta Humanitiních studií UK (v redakčním řízení).

Odborné články
Území a mapa: Spekulativní realismus a problém Grand Dehors, Sešit pro umění a příbuzné zóny 21/2016.
Postinternet Marketing: For a Philosophy and Art of Online Marketing. Acta Informatica Pragensia [online], 2014, roč. 3, č. 2, s. 192–203. ISSN 1805-4951. URL: http://aip.vse.cz/index.php/aip/article/download/82/54
New Media: from computerization of culture to synthetic realism, Acta Informatica Pragensia 2/2014.
Čermák, Radim, Smutný, Zdeněk, Janoščík, Václav. Analysis of Facebook Privacy Settings of Young People With an Emphasis on Czech Republic and France. In: The Proceedings of the European Conference on Social Media – ECSM 2014. Reading: ACPI, 2014, s. 613–621.

Texty v katalozích
What the heart wants. in: Mohammad Salemy, Macines use only.Gwangju: &&& / The New Centre 2016.
Úryvky z projektu nespavost. in: Anna Slama, Norman Orro (ed.), Antipro. Olomouc: PAF 2016.
Conditions of Painting. in: Novotný, J. Backlight.Geukens & De Vil, 2016, s. 57-64.
Malá filosofie rychlé módy. in: Nesnesitelná rychlost bytí, Ústí nad Labem: Hraničář 2016.
Peripheral vision. in: 4th Moscow Biennale for Young Art, Strategic Projects, Special Projects, Educational Program, Collateral Events. Moscow Museum of Modern Art, National Centre for Contemporary Arts 2014, s. 114-131.
JCover the cover. in: European horizons Catalogue. Taidegraafikko 2012.
Intimacy in Art. in: Intermost. Filosofická Fakulta UK 2011.

Konferenční příspěvky publikované ve sborníku
Čermák, Radim, Smutný, Zdeněk, Janoščík, Václav. Integrated Online Marketing Communication of Companies: Survey in Central and Eastern Europe. In: Proceedings of the 12th International Conference, Liberec Economic Forum 2015. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Economics 2015.
Čermák, Radim, Smutný, Zdeněk, Janoščík, Václav. Analysis of the Facebook Privacy Settings of Young People With an Emphasis on the Czech Republic and France. In: European Conference on Social Media. Brighton, 10.07.2014 – 11.07.2014. Reading: ACPI, 2014, s. 613–621.
Janoščík, Václav, Smutný, Zdeněk. Space 2.0? Belated Encounter with Manovich`s New Media Theory. In: 20th International Conference on System Approaches. Praha, 13.11.2014. Praha: Oeconomica, 2014, s. 37–41.
Autonomie v teoriích společenské smlouvy, Hobbes a Rousseau; Právnická Fakulta UK 2012.

Vybrané články a kritiky
Umění po budoucnosti. A2 2017.
Ozvěny budoucnosti. A2 6/2016
editor tematického čísla A2 – Akceleracionismus. A2 (6), 2016.
Postliberální situace. A2, 2015.
Nenápadný půvab teorie. Fotograf, 2015.
Abeceda textů. A2, 2015.
Budoucnost ještě bude. A2, 2015.
Gadžo Romeha. A2, 2014.
Čekání na modernu, Ateliér, 2013.
K čemu je teoretik I, Art+Antique, 2013.
Kde domov můj?, Art+Antique, 2013.
Vidět, slyšet – 16 – 20 000 Hz, Ateliér, 2013.
Nová angažovanost. A2, 2012.
Unmonumental aneb Změna myšlení. A2, 2008.

Kurátor výstav (výběr)
2017 Draw You Inside, GAMU, Praha
2016 Na Vlnách TSF, INI gallery, Praha
2016 Cities and Velocities, (Summer of Photography, BOZAR) De Markten, Brusel
2016 Dům módy, Hraničář, Ůstí nad Labem, ve spolupráci s Deutsche Hygiene-Museum.
2016 Côte (Isabelle Richner), Nod gallery, Prague
2015 Expost, Famufest, Chemistry gallery, Prague
2015 Neklid Věcí, Kvalitář
2015 Návrat objektu (Marisa Olson), Kvalitář
2015 Mezi dokumentem a monumentem, Drdova Gallery
2015 Москва небо, Berlínskej model
2015 Zadní světlo, (Jaromír Novotný) Dům umění České Budějovice
2015 After the End of Art, (Daniel Vlček, Levi Van Veluw) Drdova Gallery
2014 Periferní vidění, Moskevské biennále mladého umění, Moskva
2013 Byt či nebyt, GAVU Akademie výtvarných umění
2013 Fluidum 4 – ENDGAME, Galerie K4
2013 Nic tam není, Jan Lesák, Galerie K4
2012 Fluidum 3 – On periphery, Galerie K4
2012 Marnage, Anna-Claire Barriga, Galerie K4
2012 Fluidum 2 – Interbridge Reykajvík-Prague, Galerie K4 2011, Kaffistofan, Reykjavík
2011 RodchenkoFest, Gallery K4
2011 Evocation, Huang Luying, Galerie K4
2010 Fluidum 1 – 53 hours, 1179 m³ of Art., Galerie K4

Organizované konference
2016 Reinventing Horizons, Display, Praha
2013 Zdeněk Vašíček, konference k nedožitým osmdesátinám, Topičův salón, Praha
2012 Mezi východem a západem, jak se psalo o umění v bývalém Československu, VŠUP
2011 Dějiny umění v rozšířeném poli, VŠUP
2011 Intimita v současném nezávislém umění, projekt Intermediální most Reykjavik – Praha, Praha
2011 Grant and cultural politics, projekt Intermediální most Reykjavik – Praha, Reykjavík

Veřejné přednášky, účast na konferencích (výběr)
2017 Mladá-dívka, Předběžné materiály pro filosofii současnosti. Plato, Ostrava
2017 Janoščík, V. Diagramatics and philosophy. Donetsk Syndrome Diagrammatic, Tranzitdisplay, Praha
2016 Obraz a objekt po internetu, 1. výroční konference katedry fotografie famu, Praha
2016 Umění za chodu teorie, Štechovy přednášky, AVU, Praha
2016 Vectors & Visions & Circuits, Difraction lecture series, Comunication space Školská28, Praha
2015 V. Návrat objektu v současném umění, FAMU
2015 Magie věcí, Kvalitář, Praha
2015 Москва небо, Berlínskej model, Praha
2015 Umění setkávat se, festival Sešlost, Železný Brod
2014 V. Obraz Romů v československém filmu, Ústav pro studium totalitních režimů, Prah.
2014 Otázka odstupu: Subjekt v umění po roce 1950, Scholastika, Prague
2014 Návraty moderny a návraty obrazu: umění po konceptualismu a internetu, Masaryk University, Brno
2013 Návraty moderny: kritická teorie v umění / Kolaborativní obrat: poststrukturalismus v umění, Scholastika, Praha
2013 Konstrukce subjektivit – metodologické výzvy právní vědy a umění, Gesetze der Kunst, Mnichov
2013 Alter ergos aneb kdo je Dr. Kukuck?; Identity, fikce a právo Zdeňka Vašíčka, Praha
2013 he truth is out there, pozitivní koncepce populární kultury podle Adorna, Prešovská Univerzita, Prešov
2012 Paměti a vize populární kultury, MacGyver versus Rytmus; Proměny paměti, vize budoucnosti; Fridrich-Ebert-Stiftung
2012 Mezi minulostí a přítomností se Zdeněk Vašíček; Konstrukce dějin současného umění; Národní Galerie Praha
2012 Chůze periferií se Zdeňkem Vašíčkem, Fluidum 3, Prague
2011 Autonomie umělce dnes; Cultural politics; Akademie výtvarných umění Reykjavik
2011 Derrida v umělecké kritice Rosalind Krauss a Douglase Crimpa; Důsledky konceptualismu; Akademie Výtvarných umění, Praha
2011 Intimita v současném umění, pohled z Islandu; Intermediální most Reykjavik – Praha, Praha

Překlady
Manovich, L. Jazyk nových médií. Karolinum. (planned to be published in 2015)
– orig: Lev Manovich, Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001.
Salemy, M. Umění za chodu strojů. A2 6 (2016).
– orig: Salemy, M. Art After Machines Supercommunity (e-flux) June 2nd 2015 http://supercommunity.e-flux.com/texts/art-after-the-machines/
Diedrichsen, D. Čas, objekt, zboží.A2 24 (2015).
– orig: Diedrichsen, D. Zeit, Objekt, Ware. in: Texte zur Kunst, No. 88 (2012) „Speculation“, s. 41–52. https://www.textezurkunst.de/88/zeit-objekt-ware/
Morton, T. Před objektem. in: Janoščík, V. (ed) Objekt, Kvalitář, 2015.
– orig: Timothy Morton, Realist Magic, Objects, Ontology, Causality. London: Open Humanities Press, 2013, s. 15–24.
Shaviro, S. Spekulativní realismus: Přehled. in: Janoščík, V. (ed) Objekt, Kvalitář, 2015.
– orig: Steven Shaviro, Speculative Realism: A Primer, in: Texte zur Kunst, No. 93 (March 2014) „Speculation“, s. 41–52.
Harman, G. Podkopání a přetížení. in: Janoščík, V. (ed) Objekt, Kvalitář, 2015.
– orig: Graham Harman, Quadruple object. Winchester: Zero Books, 2011, s. 7–19.
Cubitt, S. Lví podíl. in: Janoščík, V. (ed) Objekt, Kvalitář, 2015.
– orig: Cubitt, S. Lions Share, unpublished.
Parikka, J. Temporalita médií: Média-arché-fosilie. in: Janoščík, V. (ed) Objekt, Kvalitář, 2015.
– orig: Jussi Parikka, Geology of Media. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015, s. 131–136.
Manovich, L. Vznik nových médií. in: Janoščík, V. (ed) Objekt, Kvalitář, 2015.
– orig: Lev Manovich, Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001, s. 21–26.
Dullaart, C. Balkonismus. in: Janoščík, V. (ed) Objekt, Kvalitář, 2015.
– orig: Constant Dullaart, Balconism. online: http://artpapers.org/feature_articles/ feature3_2014_0304.html.

Granty
FAMU MATER; FAMU studentská grantová soutěž 2016.
Inovace výuky na Katedře Fotografie; FAMU interní grant 2016.
Kulturní granty, Magistrát města Praha 2013
Interní grant; VŠUP 2012
Intermediální most Reykjavik – Praha, EEA Grants, Norské fondy 2011
Interní grant; Filosofická Fakulta UK 2011
Interní grant; VŠUP 2011
Enviromentální výuka jako nedílná součást výuky a života, EEA Grants, Norské fondy 2010