Katedra fotografie FAMU

Tomáš Hrůza

Dokumentární tvorba
tomashruza@gmail.com

Fotografická tvorba Tomáš Hrůzy je úzce spjata s jeho cestami a návraty. Výsledkem jsou cestopisné sondy a taxonomie přírodních motivů, které tvoří velmi důležitou součást fotografických cyklů. Často pracuje s videem, důležitý je pro něj celek výstavní instalace, o němž uvažuje jako o zástupném modelu pro hledání situace člověka v současném světě. Je spoluzakladatelem platforem ArtMap a Fotograf 07 (Fotograf Magazine, Fotograf Gallery, Festival Fotograf) a sdružení Pilgrim.