Katedra fotografie FAMU

Josef Ledvina

Teorie a historie
pledvina@gmail.com

Toho času se coby kunsthistorik zaobírá především českou uměleckou scénou osmdesátých let. Teorii fotografie nepojímá jako samostatný obor, ale jako příležitost k přemýšlení o povaze umělecké tvorby obecně. Věnuje se rovněž umělecké kritice.