Katedra fotografie FAMU

Jiří Thýn

vedoucí Ateliéru postkonceptuální fotografie
jirithyn.cz / jirithyn@gmail.com

Zkoumá možnosti výtvarné inscenované fotografie a přesahy fotografie. Nevyčleňuje fotografii z dalších uměleckých oborů, ale často ji také s nimi propojuje. Fotografii volně rozpracovává a kombinuje ji s malbou, objekty či s textem. Pracuje také s videem.