Katedra fotografie FAMU

Jakub Štěpánek

Jakub Štěpánek (*1982) se zabývá grafickým designem jako médiem vizuální komunikace. Jeho osobní projekty propojují neutuchající zájem o kulturu periferie s láskou ke krajině a její historií. Zajímá se o prostředí, ve kterém žije a prostřednictvím tisků nebo drobných intervencí reaguje na některé v něm nalezené souvislosti. Zaměřuje svou pozornost i na jiné materiály než je potištěný papír a tak aplikuje motivy na porcelán či textil.

Při realizaci grafických zakázek se pohybuje nejčastěji okolo výtvarného umění a divadla. Několik let se podílel na vizuálních stylech výstav a katalogů pro galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Pro divadelní prostředí navrhoval vizuální styl české prezentace nového divadla na festivalu Fringe v Edinburku, nebo pro několik ročníků vyhlašování cen Česká divadelní DNA. Spolupracuje s divadelními promotéry z Nové sítě. Působí jako pedagog.

Je absolventem ateliéru Grafický design 1 na ústecké Fakultě umění a designu UJEP. Vycestoval na studijní stáže do Polska (ASP, Varšava) a Turecka (SDÜ, Isparta). Nějaký čas spolupracoval v rámci pracovní stáže s drážďanskou galerií riesa efau. Kultur forum Dresden. Zúčastnil se rezidencí v Irsku (Cow House Studios, Rathnur) a ve Finsku (HYRIA, Hyvinkää). S designérskou platformou de-sign.cz pomáhal realizovat některé její výstavní projekty (SUPER-BOWL, PAAR).