Katedra fotografie FAMU

Jakub Jansa

asistent v Intermediálním ateliéru

Jakub Jansa (*1989) se dlouhodobě zabývá zkoumáním archetypálních jevů a hledáním vztahů mezi světem volně vznikajícím a uměle vytvářeným. Ve své práci volně kombinuje různá media (video, performance, instalace) a s jejich využitím buduje komplexní environmenty. Jeho práce často záměrně balancuje na výrazové hraně. Tím, že nenabízí jednoznačné závěry, vtahuje diváka do hracího pole.

Za svými projekty Jansa jako autor nemizí a naopak s vědomou nadsázkou vstupuje do popředí práce, když se stává ústřední postavou v motivačních seberozvojových videích Spiritual Fitness (2016-17) či průvodcem po Klubu Příležitostí (2017). Jeho práce je často zasazena do světa hlasatelů pokroku a zvyšování efektivity, kde se permanentní revoluce stala každodenní nutností.

Je absolventem ateliéru Supermédií pražské UMPRUM, pod vedením Federica Díaze a Davida Kořínka. Absolvoval stáž v New Yorku (Five-Eleven), rezidenční pobyt ve Švýcarsku (Watch Out, Engstligenalp) a Francii (Ceaac, Strasbourg). Pro české centrum v NY vytvořil sérii výstav “Name of the project is project itself”. Spolupracoval na několika výstavních projektech (Nej Kniha, Malich).