Katedra fotografie FAMU

Hynek Alt

vedoucí Ateliéru fotografie a nových médií
hynekalt@gmail.com

Hynek Alt absolvoval Katedru fotografie FAMU a Visual Research Lab na State University of New York. Ve své tvorbě tematizuje médium fotografie a osobnost fotografa. Demonstruje záludnost a křehkost vnímání fotografického obrazu. Jeho zkoumání vztahu k fotografickému médiu je vícevrstevnaté; využívá v něm optické klamy a iluze, jimiž manipuluje fotografický obraz. V minulosti spolupracoval v autorské dvojici s Aleksandrou Vajd. V letech 2008 až 2016 společně vedli ateliér fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Na Katedře fotografie FAMU vyučuje předmět Nová média.