Katedra fotografie FAMU

David Stecker

asistent v Ateliéru klasické fotografie
stecker.david@gmail.com

David Stecker působí v Národní galerii v Praze, kde vede oddělení fotografické dokumentace. Profesně se zaměřuje na metodiku digitalizace uměleckých děl. Na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického vyučuje předmět fotografie a se Spolkem českých bibliofilů spolupracuje na přípravě bibliofilií. Na Katedře fotografie FAMU je asistentem v Ateliéru klasické fotografie Martina Steckera.