Katedra fotografie FAMU

Výzkum

Publikace

Geoffrey Batchen, Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii. Praha: NAMU 2016. (pdf)

Tomáš Dvořák a kol., Temporalita (nových) médií. Praha: NAMU 2016. (pdf)

 

Konference

2016: 1. výroční konference KF FAMU: Fotografie a socha (pdf)

2017: 2. výroční konference KF FAMU: Paratexty fotografie