Katedra fotografie FAMU

Struktura Katedry fotografie

Vedoucí katedry:

doc. Mgr. Martin Stecker / martin.stecker@famu.cz / +420 234 244 316

Zástupce vedoucího katedry:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. / tomdvorak@famu.cz / +420 234 244 318

Koordinátor zahraničního studia:

MgA. Veronika Čechmánková / veronika.cechmankova@famu.cz / +420 234 244 317

Garant zahraničního studia:

doc. MgA. Hynek Alt / hynek.alt@famu.cz / +420 234 244 317

Asistentka vedení katedry:

MgA. Veronika Čechmánkova / veronika.cechmankova@famu.cz/ +420 234 244 317

Koordinátor teorie, historie a výzkumu:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. / tomdvorak@hotmail.com

Sekretariát:

Jarmila Steckerová / jarmila.steckerova@famu.cz / +420 234 244 317

Studio FAMU, technologie a tisk:

MgA. Jan Maštera / jan.mastera@famu.cz / +420 234 244 320

Vedoucí a asistenti ateliérů:

Ateliér dokumentární fotografie:

MgA. Markéta Kinterová / marketa.kinterova@famu.cz
Asistent: MgA. Veronika Daňhelová / vdanhelova@gmail.com

Ateliér nové estetiky:

Doc. MgA. Hynek Alt
vedoucí ateliéru / hynek.alt@famu.cz
Asistent: Mgr. Jen Kratochvil / jenkratochvil@gmail.com

Ateliér imaginativní fotografie:

doc. Mgr. Rudolf Prekop / rudoprekop@hotmail.com
Asistentka: MgA. Inez Karčáková / inka.karcakova@gmail.com

Ateliér intermédií:

doc. Mgr. Štěpánka Šimlová / stepanka.simlova@famu.cz
MgA. Jiří Procházka / prochazka.jiri148@gmail.com

Ateliér klasické fotografie:

doc. Mrg. Martin Stecker / martin.stecker@famu.cz
Asistenti:
MgA. Jan Douša / honza.dousa@gmail.com
Mgr. David Stecker / stecker.david@gmail.com

Teorie a historie:

Mrg. Tomáš Dvořák, Ph.D. / tomdvorak@hotmail.com
Mrg. Josef Ledvina, Ph.D. / pledvina@gmail.com
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. / michal.simunek@famu.cz

Odborné předměty:

Nová média:

MgA. Barbora Stejskalová / barbora.stejskalova@famu.cz

Dokumentární tvorba:

MgA. Zuzana Lazarová (Tomková) / suzanne.lazare@gmail.com
MgA. David Stecker / stecker.david@gmail.com

Grafika a grafický design:

MgA. Jakub Štěpánek, PhD / stepanekkuba@gmail.com
PaedDr. Jan Měřička / janmericka@volny.cz

Chemie a digitální zpracování:

Ing. Jiří Petera / peterajiri@seznam.cz
Mgr. Vladan Krumpl / krumplv@seznam.cz

Dílny:

PaedDr. Jan Měřička / janmericka@volny.cz

Knižní vazba:

MgA. Jan Maštera / jan.mastera@famu.cz