Katedra fotografie FAMU

Profil studenta MgA

Magisterské studium je určeno pro nejlepší vybrané absolventy bakalářského studia na FAMU nebo na jiné umělecké vysoké škole. U absolventa magisterského studia se předpokládá kvalitní autorská práce usilující o nové tvůrčí přístupy a přínos k vývoji fotografické tvorby ve zvolené oblasti, stojící na základech propojení teorie s praktickou tvorbou. Podmínkou získání titulu MgA. je vytvoření a obhájení diplomního výtvarného uměleckého souboru, obrazové publikace a teoretické diplomové práce a složení státní zkoušky z dějin a teorie fotografie.