Katedra fotografie FAMU

Profil studenta BcA

Každý absolvent bakalářského studijního oboru by měl zvládnout nejdůležitější oblasti fotografie, prokázat talent ve vlastní tvorbě a znalosti teoretické i technické. Podmínkou získání titulu BcA. je vytvoření a obhájení bakalářského výstavního souboru, teoretické bakalářské práce a složení ústní zkoušky z dějin fotografie, fotografické techniky a jazyka.