Katedra fotografie FAMU

Metodický pokyn – explikace výstavního projektu

Minimálně A4 textu – (minimálně 3600 znaků, 600 slov)

Explikace závazně obsahuje tyto náležitosti:

– Zdůvodnění volby tématu
– Inspirační zdroje
– Zdůvodnění volby média
– Popis vývoje projektu
– Rešerše – zařazení do kontextu současného umění
– Reflexe výsledku

V Praze, 2. 12. 2017