Katedra fotografie FAMU

Klasifikace

A+ / 20 bodů
A   / 19 bodů:  naprosto výjimečná, vynikající práce
A- /  18 bodů  

B+ / 17 bodů
B   / 16 bodů: velmi dobrá práce s inovativním přístupem
B- /  15 bodů      

C+ / 14 bodů
C    / 13 bodů: dobrá práce splňující všechny  standardy školy
C-  / 12 bodů      

D+ / 11 bodů
D    / 10 bodů: práce s připomínkami
D-  / 9 bodů      

E+ / 8 bodů
E   / 7 bodů: práce ještě akceptovatelná se závažnými připomínkami
E-  / 6 bodů      

F  / 1- 5 bodů: práce nepřijatelná