Katedra fotografie FAMU

Jak a kdy se přihlásit do navazujícího magisterského studia

V období 1.5. – 22.6. bude na webu otevřena elektronická přihláška. Uchazeč ji vyplní, vytiskne, podepíše a odevzdá na SO. Bakaláři FAMU návazně pokračující do magistra nemusí přikládat k přihlášce žádné přílohy ani platbu.

Přihlášku lze stornovat do poloviny září (před započetím přijímacího řízení).
http://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/elektronicka-prihlaska-a-formulare/