Katedra fotografie FAMU

Informace pro nepřijaté uchazeče do bakalářského studia

Práce předložené k přijímacímu řízení si nepřijatí uchazeči mohou vyzvednout na sekretariátu Katedry fotografie do 30.března 2020.

Vyzvednutí svých prací si předem domluvte telefonicky na sekretariátu katedry (tel. 234 244 317).

Katedra fotografie práce po 30.3. 2020 neuchovává.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10.12.2019