Katedra fotografie FAMU

Informace pro nepřijaté uchazeče do bakalářského studia

Práce předložené k přijímacímu řízení si nepřijatí uchazeči mohou vyzvednout na sekretariátu Katedry fotografie do 30. března 2022.

Vyzvednutí svých prací si předem domluvte telefonicky na sekretariátu katedry (tel. 234 244 317 nebo e-mail lubica.skrivankova@gmail.com).

Katedra fotografie práce po 30.3. 2022 neuchovává.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10.12.2019