Katedra fotografie FAMU

Důležitá data

Harmonogram klauzur + SZK

15. 5. – Klauzury 2. Ročník Mg – En + Cz (10 studentů)
16. 5. – Klauzury 3. Ročník Bc – Cz – 8 studentů
17. 5. – Klauzury 3. Ročník Bc – En – 6 studentů

Klauzury obsahují prezentaci praktických předmětů a rozpracovanou SZK těsně před dokončením – bude spojeno s produkční schůzkou

Hybernská 1. 6- 6. 6. – instalace Hybernská – SZK 6.6. – konec instalace!

7. 6. – Zpřístupnění instalace pro oponenty od rána
7. 6. – opening! Večer

11. 6. Večer – deadline pro posudky
12. 6. ráno – rozeslání posudků studentům

4. – 7. 6. Instalace GAMU – výběrová tematická výstava klauzurních prací – kurátor Václav Janoščík

10. 6. Klauzury – GAMU – večer opening
11. 6. Klauzury 1. ročník Bc – Lažanský palác
12. 6. Klauzury 2. ročník Bc- Tržiště

13. 6. SZK – Teorie + obhajoba teoretické práce Bc/cz -8 studentů
14. 6. SZK – Teorie + obhajoba teoretické práce Bc/en – 6 studentů

17. 6. Klauzury 1. Ročník Mg – Tržiště
17. 6. Deinstalace GAMU

18. 6. Teorie + obhajoba teoretické práce Mg/en – 5 studentů
18. 6. SZK – bc – výstavní projekt – en
19. 6. Teorie + obhajoba teoretické práce Mg/cz– 5 studentů
18. 6. SZK– bc – výstavní projekt – cz
20. 6. SZK – Hybernská mg en – 5 studentů – výstavní projekt, kniha
21. 6. SZK – Hyberská mg cz – 5 studentů – výstavní projekt, kniha

21. 6. Dernisáž
22. 6. Začátek deinstalace