Katedra fotografie FAMU

Důležitá data

Harmonogram ZS 2018/19

26. 11. Ukončení magisterských projektů (pouze 1. Ročník Mg) – prezentace na Tržišti
28. 11. Promoce
21. 12. Ukončení výuky
3. 1. – 16. 1. – zkouškové období
4. 1. – první kolo přijímacího řízení Bc cz
14. 1. Ukončení magisterských projektů 2, (pouze 1. ročník Mg) – galerie Panel
14. – 16. 1. – druhé kolo přijímacího řízení – omezený přístup studentů na KF
17. 1. – 18. 1. – klauzurní zkoušky (Tržiště, Lažan)
21. 1. – 22. 1. – klauzurní zkoušky (Tržiště, Lažan)
Dny pro jednotlivé ateliéry budou určeny po schůzi vedoucích ateliérů
22. 1. – 9.2. – zkouškové období a opravné zkouškové období
11. 2. – začátek LS 18-19

Důležité termíny pro jarní závěrečné státní zkoušky pro čekatele

9. 2. – prezentace výstavního projektu před komisí
3. 4. – odevzdání teoretických prací
únor – květen  – konzultace výstavního projektu s vedoucím
8. 6. – 9.6.  státní závěrečná zkouška / historie a teorie umění a fotografie / technika fotografie (jen pro bakaláře), obhajoba teoretické práce

Důležité termíny pro podzimní závěrečné státní zkoušky pro závěrečné ročníky – pro akademický rok 2016/2017

19.6. závěrečné ročníky (3.Bc a 2.Mg) – prezentace rozpracovaných závěrečných projektů (u Mg i publikací) ke státnicím, podzimní termín
21. 6. Dealine pro přihlášení k podzimním SZZK (v Kos)
23. 6. Deadline pro podání přihlášek do magisterského studia

Klauzury – pro zimní semestr 2018/2019

18. 1.
1. Ateliér dokumentární tvorby – Tržiště
2. Ateliér klasické fotografie (1. ročníky) – Lažan

21. 1.
1. Ateliér klasické fotografie (vyšší ročníky) – Lažan
2. Ateliér imaginativní fotografie – Lažan
3. Ateliér Matthewa Monteitha – Tržiště

22. 1.
1. Intermediální ateliér – Tržiště hotel
2. Ateliér fotografie a nových médií – klub Ankali Vršovice

Přesný rozpis bude stanoven po schůzi oddělení