Katedra fotografie FAMU

Důležitá data

Důležité termíny pro jarní závěrečné státní zkoušky pro čekatele

9. 2. – prezentace výstavního projektu před komisí
3. 4. – odevzdání teoretických prací
únor – květen  – konzultace výstavního projektu s vedoucím
8. 6. – 9.6.  státní závěrečná zkouška / historie a teorie umění a fotografie / technika fotografie (jen pro bakaláře), obhajoba teoretické práce

Důležité termíny pro podzimní závěrečné státní zkoušky pro závěrečné ročníky – pro akademický rok 2016/2017

19.6. závěrečné ročníky (3.Bc a 2.Mg) – prezentace rozpracovaných závěrečných projektů (u Mg i publikací) ke státnicím, podzimní termín
21. 6. Dealine pro přihlášení k podzimním SZZK (v Kos)
23. 6. Deadline pro podání přihlášek do magisterského studia

Klauzury – pro letní semestr 2017/2018

6. června
– klauzurní zkouška – pro studenty přihlášené ke státní závěrečné zkoušce v září – prezentace
výsledků praktických předmětů + rozpracované závěrečné výstavní projekty (studenti Mg. +
rozpracovaná kniha).
U1, Lažan
– zahájení instalace v GAMU + Tržiště

7. června
konec instalace
GAMU + Tržiště

8. června
klauzurní zkouška – Ateliér Post-konceptuální fotografie + Ateliér Fotografie a nových médií – pouze studenti: 1. a 2. Bc, 1. Mg. – prezentace výsledků praktických předmětů a výstavního projektu
Tržiště + GAMU

11. června
klauzurní zkouška – Ateliér klasické fotografie – pouze studenti: 1. a 2. Bc, 1. Mg. – prezentace výsledků praktických předmětů a výstavního projektu
(data instalace budou stanoveny vedoucím ateliéru)
Vernisáž Lažanský palác

12. června
klauzurní zkouška – Ateliér dokumentární fotografie + Intermediální ateliér – pouze studenti: 1. a 2. Bc, 1. Mg. – prezentace výsledků praktických předmětů a výstavního projektu
Tržiste + GAMU
Vernisáž Tržiště + GAMU

13. června
klauzurní zkouška – Ateliér imaginativní fotografie – pouze studenti: 1.a 2. Bc, 1. Mg. – prezentace výsledků praktických předmětů a výstavního projektu Lažan (data instalace budou stanovena vedoucím
ateliéru)
Vernisáž Lažanský palác

Přesný rozpis bude stanoven po schůzi oddělení