Katedra fotografie FAMU

Důležitá data

Důležité termíny pro jarní závěrečné státní zkoušky pro čekatele
a klauzury – pro akademický rok 2016/2017

9. 2. – prezentace výstavního projektu před komisí
3. 4. – odevzdání teoretických prací
únor – květen  – konzultace výstavního projektu s vedoucím 
1. 6. 
– Deadline pro instalaci v Galerii AMU 
8. 6. – 9.6.  státní závěrečná zkouška / historie a teorie umění a fotografie / technika fotografie (jen pro bakaláře), obhajoba teoretické práce
14. 6. klauzury v Lažanském paláci – Galerie Panel a na Tržišti
15. 6. klauzury v Galerii AMU a na Tržišti
16. 6. klauzury – Ateliéru klasické fotografie v Lažanském paláci

Důležité termíny pro podzimní závěrečné státní zkoušky pro závěrečné ročníky – pro akademický rok 2016/2017

19.6. závěrečné ročníky (3.Bc a 2.Mg) – prezentace rozpracovaných závěrečných projektů (u Mg i publikací) ke státnicím, podzimní termín
21. 6. Dealine pro přihlášení k podzimním SZZK (v Kos)
23. 6. Deadline pro podání přihlášek do magisterského studia