Katedra fotografie FAMU

Důležitá data

Aktualizovaný harmonogram a důležitá data

hlavní harmonogram FAMU

7. 6. – 11. 7. – zkouškové období letního semestru
12. 7. – 31. 8. – letní prázdniny
1. 9. – 7. 9. – opravené zkouškové období LS (pro 3. r. bc.)
1. 9. – 10. 9. – opravné zkouškové období (mimo 3. r. bc.)
30. 9. – konec akademického roku

katederní harmonogram

30. 4. – odevzdáni kvalifikačních bakalářských a magisterských prací v elektronické podobě do KOS a
ve dvou výtiscích na sekretariát katedry
11. 5. – closing studies – state exams – exhibition sept.
18. 5. – klauzury končících ročníků (s praktickou SZZ v červnu)
23. 5. – konec letního semestru
24. 5. – začátek 2 realizačních týdnů

1. – 6. 6. – instalace Šachta SZZ
6. 6. – konec realizačních týdnů a semestru
8. 6. – vernisáž Šachta

21. – 25. 6. – klauzury (1. a 2. r. bc., 1. r. mg.)
25. 6. – klauzury končících ročníků (s praktickou SZZ v září)
28. – 29. 6. – SZZ teorie, dějiny a technika
30. 6. – SZZ obhajoby projektů
9. 7. – deinstalace Šachta

27. 8. – 3. 9. – instalace Šachta SZZ 2
2. 9. – klauzury – 2. termín
3. 9. – vernisáž Šachta
13. – 14. 9. – SZZ výstavní projekty
25. 9. – deinstalace Šachta