Katedra fotografie FAMU

FAMU Mater

Studijní plány, koncepce a metodiky výuky na uměleckých školách v sobě nesou stopy soudobého společenského dění, soudobých trendů ve vizuálním umění, stupně dosaženého technologického pokroku, vlastní historie instituce i stopy osobního přínosu a postojů pedagogů. Jejich výsledkem je vliv na budoucí generaci tvůrců, podobu právě vznikajícího názoru, který obsahuje mimo jiné obsahuje, jak reakci na establishment, tak navázání na kulturně-společenský kontext.

Cílem projektu je nahlédnout tento nástroj jako nositele znalostí a dovedností budoucích tvůrců a reflektovat jeho vývoj v čase a v přenosu do jiných institucí. 

Katedra fotografie FAMU byla od svého založení první institucí, která poskytovala komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti fotografie v rámci vysokých uměleckých škol. Její postavení bylo dlouho monopolní, jak v rámci ČR (ČSSR), tak v rámci regionu střední Evropy v tehdejším východním bloku. Signifikantní pro dobu 70-tých a 80-tých let bylo úzké provázání a poskytování vzdělání pro posluchače ze států bývalé Jugoslávie. Absolventi pražské FAMU v oblasti fotografie se posléze stali iniciátory zakládání dalších fotografických škol, jak v České republice, tak na Slovensku a v dalších Evropských zemích.