Katedra fotografie FAMU

Výběrové řízení / katedra fotografie FAMU

Děkan FAMU Mgr. Pavel Jech vypisuje výběrové řízení pro katedru fotografie FAMU na tyto pozice:

Pedagog pro výuku historie, teorie fotografie a dějin umění 

Pedagog pro výuku historie, teorie fotografie a současného umění

Pedagog pro výuku grafického designu

Pedagog pro výuku základních dokumentárních disciplín

Pedagog pro výuku nových médií v oblasti technického obrazu a fotografie 

Nástup: 1.10. 2016

Pracovní úvazek: 0,5

Vypsání výběrového řízení v plném znění na: https://www.famu.cz/fakulta/uredni-deska/

Posted on: 21. 3. 2016, Editor KF FAMU