Katedra fotografie FAMU

OpenEye16: Michal Rataj – Painting with Sound

April 13, 2016, 7pm
FAMU, Smetanovo náb. 2, Room U1, 1st Floor.
The lecture is in english

Sound as a medium producing spatial images – this is the main guideline of Michal Rataj’s recent work. It appears in his work for radio, acousmatic music and live sound concerts. He will presents a selection of works from the last few years and demonstrate a graphic tablet as an interactive musical instrument as he uses it in the field between human hand gestures and real-time sound production. Michal Rataj will also present current artistic research at the Department of Composition in which students of both music and film faculties have taken part.

Michal Rataj (born, 1975) is a composer, producer and university instructor. He studied musicology at the Faculty of Philosophy of Charles University and composition at HAMU. As a composer he is dedicated to electro-acoustic and instrumental music, he is the author of some 20 film scores and 100 sound scores for radio plays. He has worked as a music director and producer at Czech Radio, since 2003 as the producer for the Radioateliér program focused on progressive forms of contemporary acoustic arts. He is an associate professor at the Department of Composition at HAMU and a lecturer at the New York University in Prague.

Michal Rataj (narozen 1975) je hudební skladatel, producent, vysokoškolský pedagog. Vystudoval muzikologii na FF UK a skladbu na HAMU. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Německu a USA. Jako skladatel se věnuje elektroakustické a instrumentální hudbě, je autorem dvacítky filmových hudeb a stovky zvukových realizací rozhlasových her. Pracoval jako hudební režisér a producent v Českém rozhlase. Od roku 2003 je producentem pořadu Radioateliér zaměřeného na progresívní formy současných akustických umění. Je docentem na katedře skladby HAMU a vyučuje na NYU Prague.

Cyklus pořádá FAMU –
Katedra fotografie a Centrum audiovizuálních studií.

OpenEye 2016 je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny.

Posted on: 11. 2. 2016, Export Data