Katedra fotografie FAMU

Jaro Varga: Memory of Hands

We can not touch past neither future with our hands. Naturally, in language we can cancel out time, replace past with future, avoid the present. The fact is (at least for now), that physical reality will not let us escape the present moment. What I am interested in is the effect of “touching” on “remembering”. American scientist Michio Kaku presented scientists’ ability to digitally transfer memory of one mouse int

Ani minulosti, ani budúcnosti sa rukami dotktúť nevieme. Samozrejme, na úrovni jazyka, môžeme úplne zrušiť čas, zameniť minulosť a budúcnosť, vyhnúť sa prítomnosti. Ale faktom je (aspoň zatiaľ), že fyzická realita nám nedovolí uniknúť z prítomného momentu. A čo ma na tom zaujíma, je otázka vplyvu “dotýkania sa” na “rozpamätávanie sa”. Americký vedec Michio Kaku predstavil schopnosť vedcov digitálne preniesť pamäť jednej myši do pamäti inej myši. Kaku hovorí o knižnici (Library of minds), v ktorej budú nahrané pamäte a vedomia ľudí. Takúto formu života na úrovni dát v počítači Kaku nazýva digitálna nesmrteľnosť (digital immortality). Ak by sa naplnila táto predstava, znamenalo by to, že fyzická realita ako nejaké kvalitatívne hľadisko nebude mať žiadny vplyv na naše vedomie, resp. na našu pamäť. Bude to znamenať koniec dotýkania sa? Koniec neustáleho pohybu rúk? Koniec pamäti rúk? Aká môže byť budúcnosť rúk?
…..

Jaro Varga (Czech Republic/Slovakia) is a visual artist and curator who, in his practice seeks to condition the choreography of the visitor’s movement in a well-known space, or initiate the visitor’s translocation into unknown circumstances through fiction. He tries to construct new topographies and engage the visitor in a different understanding of the contexts relating to spaces otherwise fixed in our memory.
Jaro Varga holds master’s degree and doctorate from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. He has exhibited in solo and group exhibitions at home and abroad including in recent years, When Artists Speak Truth, The 8th Floor, New York (2016); Bucharest Biennale 7 (2016); In Someone’s Else Dream, SODA, Bratislava (2017); Missing Something and Itself Missing, Ivan Gallery, Bucharest (2017); About Books, AlbumArte, Rome (2018); History is His Story, NEST ruimte voor kunst, The Hague (2019); We know that we don’t know, Huntkastner gallery, Prague 2019 and others.

Posted on: 4. 12. 2019, Jan Maštera