Katedra fotografie FAMU

Alex Selmeci & Tomáš Kocka: CARETAKER PROTOTYPE 73.01

CARETAKER PROTOTYPE 73.01
Alex Selmeci & Tomáš Kocka
vernisáž / opening – 15.5.2019, 20:00
16.5.-24.5.2019

Galerie PANEL
Katedra fotografie FAMU/ Department of photography FAMU
Smetanovo nábřeží 1012/ 2, Praha 1, 1. patro/ first floor

///

Hi!
Let me introduce myself: I´m Caretaker prototype 73.01, a special product of the second phase.
.
But don´t you worry.
I would never speak right to you using your verbal communication. It would be too simple, and to be honest very annoying as well.
I´m not your GPS.
I would like to guide you gently to the ways, which aren´t on the maps.
.

Alex Selmeci (1994) a Tomáš Kocka Jusko (1994) sú absolventmi Ateliéru Súčasného Obrazu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2017 začali spolupracovať a vytvorili platformu Edgar&Ota studio, ktorá slúži k zastrešeniu a prezentácii ich projektov a ďalších kolaboratívnych aktivít. Prevažná časť ich doterajšej práce je venovaná off-site a miesto špecifickým projektom. V apríli otvorili výstavu “Place the touch into the gloves and leave it there (Caretaker Institute)“ v Temporary Parapet v Bratislave, ktorá bola ich prvým samostatným projektom v galerijných priestoroch. Výstava “Caretaker prototype 73.01“ je jej voľným pokračovaním.
/
Alex Selmeci (1994) and Tomáš Kocka Jusko (1994) graduated of the Studio of Contemporary Painting of the Faculty of Arts of the Technical University in Košice. In 2017, they started to cooperate and created the Edgar & Ota studio platform, which serves to cover and present their projects and other collaborative activities. The majority of their work so far is devoted to off-site and site specific projects. In April, they opened the exhibition “Place the Touch into the Gloves and Leave It There (Caretaker Institute)” in Temporary Parapet in Bratislava, which was their first independent project in gallery spaces. The exhibition “Caretaker prototype 73.01” is free continuation of previous exhibition.

https://www.facebook.com/events/322934188378785/

Posted on: 13. 5. 2019, Export Data