Katedra fotografie FAMU

Doporučená literatura

Při přijímací zkoušce do bakalářského programu Fotografie musí student/ka prokázat základní orientaci v dějinách fotografie a výtvarného umění 19. – 21. století.

Doporučená literatura k přípravě:

Jaroslav Anděl (ed.), Myšlení o fotografii I. Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: NAMU 2012.

Hal Foster et al., Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus.Praha: Slovart 2015 (libovolná edice).

Daniela Mrázková (ed.), Co je fotografie: 150 let fotografie. Praha: Videopress 1989.

Při přijímací zkoušce do magisterského programu Fotografie musí student/ka prokázat pokročilou znalost dějin a teorie fotografie, vizuální kultury a výtvarného umění 19. – 21. století. Doporučená literatura k přípravě:

Roland Barthes, Světlá komora. Vysvětlivka k fotografii. Praha: Agite/Fra 2005.

Geoffrey Batchen, Each Wild Idea: Writing, Photography, History. Cambridge, Mass.: The MIT Press 2001.

Helena Bendová – Matěj Strnad (eds.), Společenské vědy a audiovize. Praha: NAMU 2014.

Vladimír Birgus – Jan Mlčoch, Česká fotografie 20. století. Praha: KANT 2010.

Karel Císař (ed.), Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové 2004.

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie. Praha: Hynek 1994.

Hal Foster et al., Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus.Praha: Slovart 2015 (libovolná edice).

Vicki Goldberg (ed.), Photography in Print: Writings from 1816 to the Present. Albuquerque: University of New Mexico Press 1981.

Susan Sontag, O fotografii. Praha: Paseka 2002.