Katedra fotografie FAMU

Doporučená literatura

Při přijímací zkoušce do bakalářského programu Fotografie musí student/ka prokázat základní orientaci v dějinách fotografie a výtvarného umění 19. – 21. století.
Doporučená literatura k přípravě:

Jaroslav Anděl (ed.), Myšlení o fotografii I. Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: NAMU 2012.
Steve Edwards, Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2006.
Hal Foster et al., Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart 2015.
Ashley la Grange, Basic Critical Theory for Photographers. Amsterdam: Elsevier 2005.
Rudolf Skopec, Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob k dnešku. Praha: Orbis 1963.
Susan Sontag, O fotografii. Praha: Paseka 2002.


Při přijímací zkoušce do magisterského programu Fotografie musí student/ka prokázat pokročilou znalost dějin a teorie fotografie, vizuální kultury a výtvarného umění 19. – 21. století.
Doporučená literatura k přípravě:

Roland Barthes, Světlá komora. Vysvětlivka k fotografii. Praha: Agite/Fra 2005.
Geoffrey Batchen, Each Wild Idea: Writing, Photography, History. Cambridge, Mass.: The MIT Press 2001.
Karel Císař (ed.), Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové 2004.
Vilém Flusser, Za filosofii fotografie. Praha: Hynek 1994.
Hal Foster et al., Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus.Praha: Slovart 2015.
Vicki Goldberg (ed.), Photography in Print: Writings from 1816 to the Present. Albuquerque: University of New Mexico Press 1981.
Mary Warner Marien, Photography: A Cultural History. London: Laurence King Publishing 2020.