Katedra fotografie FAMU

Bakalářské studium

Přijímací podmínky

Přihláška ke studiu se odevzdává do 22. listopadu na studijní oddělení FAMU. https://www.famu.cz/cs/uchazeci/elektronicka-prihlaska-formulare/

Přijímací řízení probíhá ve dvou kolech.
V prvním kole komise anonymně posuzuje předložené domácí práce, jejichž jednotlivé části (viz níže) jsou vloženy do samostatných obálek a označeny osmimístným číselným kódem vygenerovaným při podání přihlášky.
Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole budou o postupu do druhého kola přijímacího řízení informování e-mailem a dopisem.

Druhé kolo se koná za účasti uchazečů a trvá 3 dny. Orientační termín je mezi 10. – 30. lednem příslušného akademického roku. Přesné termíny jsou zveřejněny na webových stránkách během listopadu.

Komise, složená minimálně z pěti pedagogů katedry fotografie FAMU hodnotí: prokazatelný talent, všeobecný přehled zejména v oblastech dějin a teorie umění, výsledky jednotlivých úkolů zadaných během přijímacího řízení, předpoklady ke studiu a osobní motivaci.

Pro aktuální informace sledujete www.foto.amu.cz a www.famu.cz

Průběh 1. kola příjmacího řízení
Průběh 2. kola příjmacího řízení

Seznam a popis domácích prací pro posouzení v 1. kole přijímacího řízení do bakalářského studia