Katedra fotografie FAMU

Bakalářské studium

Přijímací podmínky

Přihláška ke studiu se odevzdává do 22. listopadu na studijní oddělení FAMU. Elektronická přihláška ZDE

Přijímací řízení probíhá ve dvou kolech.
V prvním kole komise anonymně posuzuje předložené domácí práce, jejichž jednotlivé části (viz níže) jsou vloženy do samostatných obálek a označeny osmimístným číselným kódem vygenerovaným při podání přihlášky.

Podrobné informace k podání domácích a talentových prací ZDE.

Seznam povinných domácích a talentových prací ZDE.

Komise, složená z minimálně pěti pedagogů katedry, hodnotí koncepční záměr předkládaných věcí, adekvátnost zvolených prostředků, inovativní přístup v oblasti fotografie a nových médií, talentové a technické předpoklady uchazeče ke studiu fotografie.

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole budou o postupu do druhého kola přijímacího řízení informování e-mailem a dopisem.
Druhé kolo se koná za účasti uchazečů a trvá 3 dny. Orientační termín je mezi 10. – 30. lednem příslušného akademického roku. Přesné termíny jsou zveřejněny na webových stránkách během listopadu.

Podrobné informace o průběhu 2. kola ZDE.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení hodnotí komise složená z minimálně pěti pedagogů KF. Hlavními hodnotícími kritérii jsou prokazatelný talent, přehled v oblasti historie a současného umění a fotografie, celkový kulturně-historický kontext vizuálního umění, inovativní přístup v řešení zadaných úkolů, schopnost explikace vlastních autorských záměrů.

Pro aktuální informace sledujete www.foto.amu.cz a www.famu.cz

Průběh 1. kola příjmacího řízení
Průběh 2. kola příjmacího řízení

Seznam a popis domácích prací pro posouzení v 1. kole přijímacího řízení do bakalářského studia