Katedra fotografie FAMU

Bakalářské studium

Přijímací podmínky 
Přihláška ke studiu se odevzdává do 22. listopadu na studijní oddělení FAMU. http://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/elektronicka-prihlaska-a-formulare/

Přijímací řízení probíhá ve dvou kolech.
V prvním kole komise anonymně posuzuje předložené domácí práce, jejichž jednotlivé části (viz níže) jsou vloženy do samostatných obálek a označeny osmimístným číselným kódem vygenerovaným při podání přihlášky.
Seznam uchazečů postupujících do druhého kola je nejprve oznámen na www.famu.cz, poté uchazeči obdrží dopis s upřesňujícími informacemi.

Druhé kolo se koná za účasti uchazečů a trvá 3 dny. Komise, složená minimálně z pěti pedagogů katedry fotografie FAMU hodnotí: prokazatelný talent všeobecný přehled zejména v oblastech dějin a teorie umění předpoklady ke studiu a osobní motivaci

Průběh 1. kola příjmacího řízení
Průběh 2. kola příjmacího řízení