Katedra fotografie FAMU

Ateliér imaginativní fotografie

vedoucí: Rudo Prekop

Tento ateliér staví na dvou východiscích: na zkušenostech studentů se zobrazováním figury a portrétu a na spontání potřebě svobodného tvůrčího experimentu. Toto je fundament, na jehož základě je na bakalářském stupni vybudován kontakt a navázán dialog mezi studentem a vedoucím ateliéru. Na magisterském stupni pak ateliér poskytuje  tvůrčí prostor pro studenty pracující napříč žánry a tvořící v celém fotografickém výrazovém spektru. Zde se  již anulují hranice mezi výtvarnou, dokumentární, multimediální či jinou formou obrazového sdělení. To proto, aby bylo akcentováno sdělení samo.

V rámci tohoto autonomního ateliéru se realizují jednotlivá semestrální cvičení, dle zadání vedoucího ateliéru. Tato cvičení nejsou neměnná, ale naopak reagují na „ducha konkrétní doby“.Důraz je tu kladen na myšlenkové zázemí, senzibilitu a individuální tvůrčí postoj každého posluchače, který v interakci a dialogu s pedagogem vyústí v konkrétní kreativní výstup,

Vedoucí ateliéru zve také lektory dílen a modulů, osobnosti z fotografické, ale i filmové a výtvarné praxe, dle výběru vedoucího ateliéru. Tyto dílny se realizují jako semestrální, či celoroční,  dle harmonogramu určeného lektorem. Smyslem je konfrontace studentů se širokým spektrem individualit, které předávají svoje tvůrčí zkušenosti z praxe, svůj názor, postoj, esprit, zúčastněným studentům.