Katedra fotografie FAMU

Ateliér imaginativní fotografie

vedoucí: Rudo Prekop

Tento Ateliér pracuje napříč žánrovým i výrazovým spektrem. Je syntézou vizualistického a konceptuálního uvažování, výtvarného, dokumentárního, multimediálního, či jiného přístupu. Hranice mezi jednotlivými typy sdělení se tu programově anulují- to proto, aby bylo akcentováno sdělení samo. 

Imaginativní ateliér vytváří tvůrčí prostor pro studenty pracující napříč celým fotografickým spektrem. Znalost fotografického řemesla zde vytváří pevnou bázi pro nástavbu autonomního obrazového sebevyjádření.

Vedoucí Ateliéru zadává tematická semestrální cvičení. V souvislosti se zadaným tématem, pokládá otázky, na které se pak společně hledají odpovědi. Výsledkem tohoto výzkumu  v průběžné interakci a dialogu s pedagogem, je pak kreativní obrazový výstup. Důraz je tu kladen na myšlenkové zázemí, senzibilitu a autentický individuální tvůrčí postoj každého posluchače. 

Klíčová slova Ateliéru Imaginativní fotografie jsou:

Autenticita
Individualita
Osobnost
Syntéza

 

R.Prekop