Katedra fotografie FAMU

Ateliér restaurování fotografie

Ateliér restaurování fotografií je umělecký obor věnující se záchraně kulturního fotografického dědictví. V tomto ateliéru je studentům předávána schopnost uplatňovat osvědčené restaurátorské postupy a navrhovat vhodná řešení pro rekonstrukci a obnovu poškozených částí fotografických dokumentů. Nezbytností restaurátora je porozumění výtvarné stránce i technologické struktuře fotografického obrazu, ať již jako vizuálního jedinečného svědka naší minulosti nebo jako uměleckého a nadčasového fotografického díla.

Řemeslná zručnost, porozumění obsahu fotografií, povědomí o jejich historickém vývoji i současném poslání, technologické i rukodělné znalosti a zkušenosti z osvědčených restaurátorských postupů a procesů se současným respektem k původnosti díla.

Restaurování je nedílnou součástí fenoménu současné i historické fotografie a to takřka ve všech jejích oblastech, zejména však v té nejcennější, totiž v její autenticitě, která představuje její uměleckou vizuální tvář.