Katedra fotografie FAMU

Ateliér klasické fotografie

vedoucí: Martin Stecker / asistent: Jan Douša a David Stecker

Ateliér klasické fotogtrafie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout  určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů.  Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

První z pilířů tohoto ateliéru je práce s velkoformátovou fotografií. Studenti mají možnost pracovat s negatviem až o do velikosti 18 x 24 cm a následně pořídit klasické zvětšenin na barytový papír až metrových rozměrů. Studenti se v ateliéru seznamují také s klasickou barevnou fotografií a vyvoláváním barevných inverzních materiálů.

Součástí ateliéru jsou i dílny se zaměřením na historické fotografické techniky jako jsou gumotisk, kyanotypie, bromolejotisk či práce s želatinou a její přenos na nestandardní materiály.

Druhý pilíř tohoto ateliéru je věnován technologické inovaci. Jedná se o zkoumání  a posuzování možností digitální fotografie a ostatních technologií, které se podílejí na záznamu optického obrazu. Patří sem studie světelných zdrojů, možnosti řízeného pohybu fotoaparátu pomocí robotické hlavy, snímání z výšky s využitím možnosti řízení obrazu pomocí wifi připojení.