Katedra fotografie FAMU

Ateliér nové estetiky

vedoucí: Hynek Alt

asistent: Jen Kratochvil

Ateliér nové estetiky je prostředím pro sdílení, diskuzí, hledání, experiment a rozvíjení přemýšlení. Ateliér se orientuje na konfrontaci fotografie a nových médií, kterými se rozumí statický i digitální obraz, zvuk, instalace v kontextu současného umění, s důrazem na celou škálu možností distribuce fotografie a umění a nejširších společenských souvislostech. Studenti jsou vedeni k objevování vlastních témat a zpřesňování vlastního uměleckého jazyka za použití adekvátních postupů a technologií, vždy však s důrazem na současnost, nové problémy a možnosti.