Katedra fotografie FAMU

Ateliér dokumentární fotografie

vedoucí: Markéta Kinterová

asistentka: Veronika Daňhelová

Dokumentární fotografie zahrnuje širokou škálu výkladů a přístupů. Počínaje snahou o zachycení reality, důrazem na realismus nebo podřízení záměru určité koncepci nebo ideologii. Dokumentární fotografie prošla obrovským vývojem zejména v minulém století a v české tradici se zároveň může opírat o skutečně výrazné milníky. Je podstatné tuto tradici zahrnout mezi zdroje, vzácně mezi aktuální východiska. Allan Sekula již před 40 lety upozornil ve vztahu k fotografickému dokumentu neboli sociální fotografii na selhání estetiky realismu, která paradoxně staví zobrazované jedince do role pasivních obětí, vůči čemuž jsme vlivem médií již mnoho desetiletí jako diváci a přijímatelé těchto vizuálních zpráv poměrně úspěšně rezistentní. Toho hledisko je potřeba znovu otevřít, revidovat a nacházet nová východiska a způsoby dokumentování událostí okolo nás.

Práce vznikající v rámci ateliéru mají v důsledku klást otázky společenského charakteru, kriticky se vymezovat k problematickým a palčivým místům stavu současné společnosti a zároveň hledat nové komunikační kanály prezentace (od výstavního projektu, autorské publikace, uveřejnění v médiích, online publikování, ad.).