Vobořil Tomáš

Reverzní etnografie Podkarpatské Rusi
0273

ukázka z instalace
ukázka z instalace
ukázka z instalace
ukázka z instalace
ukázka z videa
ukázka z videa
ukázka z videa
ukázka z videa

Reverzní etnografie Podkarpatské Rusi anotace
Reverzní etnografie Podkarpatské Rusi
Reverse Ethnography of Subcarpathian Ruthenia

Tomáš Vobořil
3D animace, 4.0 zvuková instalace, černobílá fotografie, rámováno, 2 ks, 29,7×23,9 každá

Oblast rozpínající se od Východních Karpat ke slovenským, maďarským a polským hranicím se v současnosti nazývá Zakarpatská oblast a je součástí Ukrajiny, ale v českém kontextu je spíše známá pod názvem Podkarpatská Rus, který se používal v letech 1919–1938, kdy byla součástí Československa. Nově nabyté území se pro české země, které nikdy neměly své vlastní kolonie, stalo prostorem realizace koloniálních snů československých cestovatelů, vědců a fotografů v rámci civilizační mise, kterou zde československé úřady započaly krátce po jeho připojení. Instalace reinterpretuje antropologický výzkum Vojtěcha Suka ze 30. let 20. století zaměřený na rusínské obyvatelstvo a jeho využití fotografie a techniky snímání sádrových obličejových masek umožňující například měření rasových typů bez rezistence zkoumaných subjektů. Masky jsou dokladem kulturní a etnické nadřazenosti československých osidlovatelů, otiskem tehdejšího obyvatelstva dokonalejším než fotografie, ale také nástrojem jak toto období vidět kriticky. Zvuková krajina končí rusínskou hymnou Ja Rusyn bŷl jesm i budu.

Komentář: Maryana Kozak
Zvuk: Jan Strnad
Zpěv: Michal Sakmár, Jaroslav Mihalič, Anton Pelech, Daniel Zliechovec
Asistence: Lukáš Pavlousek, Šimon Levitner, Anna Vohralíková, Ondřej Slabý

Poděkování Archivu Antropologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity