Kučera Jan

Entomologický atlas světelného znečištění /
The Entomological Atlas of Light Pollution