Stecker David

Kouzlo fotografie tkví v systematizaci tvořivého aspektu světla a destruktivní roviny času. Nebo naopak…?  0095_01_03_FAMU

pohled do gamu