Katedra fotografie FAMU

Zdeňka Němcová

studium mezi lety 1995 - 2000

Studovaný program: CZ/Mg