Katedra fotografie FAMU

Zdeňka Hanáková

studium mezi lety 1996 - 2003

Studovaný program: CZ/Bc+Mg