Katedra fotografie FAMU

Zdeněk Lhoták

studium ukončeno v roce 1985

Studovaný program: umělecká fotografie