Katedra fotografie FAMU

Vojtěch Veškrna

studium mezi lety 2011 - 2015

Studovaný program: CZ/Mg