Katedra fotografie FAMU

Václav Šedý

studium ukončeno v roce 1983

Studovaný program: umělecká fotografie