Katedra fotografie FAMU

Václav Reischl

studium ukončeno v roce 1973

Studovaný program: umělecká fotografie