Katedra fotografie FAMU

Štěpánka Krčmářová

studium mezi lety 2000 - 2004

Studovaný program: Fotografie