Katedra fotografie FAMU

Štěpánka Krčmářová-Borýsková

studium mezi lety 2000 - 2006

Studovaný program: CZ/Bc+Mg