Katedra fotografie FAMU

Štěpán Volek

studium mezi lety 2000 - 2004

Studovaný program: CZ/Bc