Katedra fotografie FAMU

Stanislav Honců

studium mezi lety 1995 - 2003

Studovaný program: CZ/Mg