Katedra fotografie FAMU

Pavla Summers Honcová

studium mezi lety 2002 - 2004

Studovaný program: CZ/Mg