Katedra fotografie FAMU

Pavla Kranlová – Řeřichová

studium mezi lety 1999 - 2005

Studovaný program: CZ/Bc+Mg