Katedra fotografie FAMU

Michaela Brachtlová

studium mezi lety 1990 - 1996

Studovaný program: umělecká fotografie.